Đăng kí

Nếu bạn chưa biết thì bạn không cần biết code trước khi đăng kí đâu nhé!
Mọi kĩ năng đều được chào đón.

Nếu thông tin ở trang chủ chưa đầy đủ, liên hệ SheCodes trên Facebook ngay.Bọn mình dùng thông tin này để đưa ra gợi ý tìm đội và tìm mentors phù hợp

Thông tin này giúp tìm bạn nhanh hơn nếu cần liên lạc.

Chúng mình rất vui nếu được tìm hiểu về con người và dự định của bạn

(không bắt buộc)

Time is limitted. Choose wisely ;)
Lưu ý: nếu bạn đã có đội thì các thành viên trong đội bạn vẫn phải điền form này.